Objednávka Jižní Čechy

Nahrává se kalendář...
- Dostupné
 
- Obsazeno
 
- Zarezervováno

Název obce:

Adresa místa projekce:

Název místa projekce:

Pořadatel:

Vstupné:

Fakturační údaje:

Kontaktní osoba:

Email:

Mobil:

Zástupce kontaktní osoby:

Zástupce kontaktní osoby mobil:

Krytá tribuna:

Stálé / pevné sezení:

Vjezd vozidla na místo montáže:

Občerstvení Kina na kolečkách:

 POTVRZUJI, že máme travnatou plochu splňujicí požadavky z informačního letáku - (povinné)

 POTVRZUJI, že na místo projekce bude umožněn přístup alespoň 3 hodiny před začátkem projekce - (povinné)

 POTVRZUJI, že jsem si přečetl/a informační leták a jsem seznámen/a se všemi požadavky pro uskutečnění akce - (povinné)

 JSEM SI VĚDOM/A, že při zrušení objednávky méně než 60 dní před konáním akce bude účtován storno poplatek 5 000 Kč - (povinné)

Poznámka:

captcha